Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Decine di caffè e bottiglie d'acqua gettati contro 2 membri del governo Syriza che volevano partecipare alla manifestazione per Irianna B.


Secondo quanto riferito, la tensione si sarebbe verificata quando è apparso Nikos Filis, ex ministro di istruzione, del governo Syriza. 
Traduzione dal greco:  Yorgos D. Mylonas


Αποτέλεσμα εικόνας για παρασκευη 14 ιουλιου 2017 συνταγμα διαδηλωση

Ma gli spiriti sono stati ulteriormente accentuati quando è apparso anche Nikos Xidakis, un altro membro del governo Syriza. I due sono stati attacchi verbalmente, mentre molti manifestanti gli hanno tirato bottiglie d' acqua e caffè.


Φωτογραφία του Tasos Mavropoulos.


L'incontro ha avuto luogo venerdì pomeriggio 14 luglio 2017, a piazza Syntagma dalle organizzazioni di sinistra e collettivi antiautoritari, anarchici e libertari.


Irianna B. L., 29 anni, dottoranda, è condannata a tredici anni di carcere.


Φωτογραφία του Tasos Mavropoulos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου